Thông tin sản phẩm

Tại sao cần khoáng Magiê dạng ion?

Tại sao cần khoáng Magiê dạng ion?

Cứ mỗi giây cơ thể lại dựa vào các khoáng ion hóa (Ionic Minerals), và các khoáng vi lượng (Trace Minerals) để điều khiển và sinh ra hàng tỉ xung điện rất…

ion là gì?

Đó là những nguyên tố tạo nên cả vũ trụ, trái đất và kể cả chúng ta.
Vì sao nên chọn Magiê dạng ion [Mg2+]

Vì sao nên chọn Magiê dạng ion [Mg2+]

Mặc dù Magie có nhiều trong một số thực phẩm như rau xanh, thịt cá trứng và các loại hạt, nhưng cơ thể người rất khó tiêu hóa và hấp…
Magie (Magnesium) nào hiệu quả?

Magie (Magnesium) nào hiệu quả?

Magie (Magnesium) nào có khả năng phân tách thành dạng ion sẽ có hiệu quả hấp thu nhanh. Mỗi hợp chất kim loại thường được xác định bởi một “hằng số ổn…